OZNAM – organizácia vyučovania od 8.3.2021

Organizácia vyučovania od 08.03.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa a usmernenia RUVZ v Košiciach v súlade s Usmernením MŠ zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18946.pdf

Od 08.03.2021 budú žiaci 1. – 4. ročníka pokračovať v prezenčnej forme vyučovania v škole podľa riadneho rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení, tak ako doteraz.

Podmienkou je opäť pretestovanie zamestnancov školy a aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka . Test nesmie byť starší ako 7 dní.
Škola bude v deň nástupu opäť vyžadovať Čestné vyhlásenie od zákonných zástupcov. /tlačivo v prílohe/

ŠKD bude zabezpečené pre žiakov 1. a 2. ročníka v bežnom režime.

Žiaci 5.-9. ročníka sa od 08.03.2021 budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

Prílohy: 11a – čestné vyhlásenie: (sem klikni – pdf) , 11b – informácie o ochrane osobných údajov: (sem klikni – pdf)

Comments are closed.