MakeCode – šk. informatická súťaž

Počas dištančného vzdelávania informatiky mali žiaci možnosť sa oboznámiť s pracovným prostredím MakeCode, ktoré sa bude využívať pri programovaní špeciálneho mikropočítača Micro:bit na hodinách informatiky, keď sa opäť podarí ísť do školy.

Viac o tomto projekte, na ktorý sme získali finančný príspevok, bude zverejnené na šk. stránke v sekcii projekty.

Počas dišt. vzdelávania sa žiaci oboznámili v prostredí MakeCodu  s nástrojmi, pomocou ktorých si vedeli spraviť svoju menovkustlačením tlačidiel sa zobrazila daná informácia, využili akcelerometer, po naklonení micro:bitu v simulátore sa opäť zobrazili naprogramované informácie.

Mnohí žiaci si vyskúšali i hudbu, naprogramovali melódiu a niekto dokonca skúsil programovanie v prostredí jazyka Python. A nielen toto si budú môcť žiaci pozrieť v reále na školských micro:bitoch, ale i napr. naprogramovať rádiokomunikáciu na micro:bitoch, keď jeden micro:bit bude vysielač a druhý bude prijímač. 

BBC micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý robí informatiku hrou. Obsahuje displej, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. 

Počas jarných prázdnin sa mohli žiaci zapojiť do súťaže, ich úlohou bolo spraviť  program v prostredí MakeCode, kde mohli využiť rôzne nástroje, i tie, ktoré sme ešte nebrali. Veď učím sa objavovaním. Tak isto mohli na stránke MakeCode for micro:bit postupovať podľa návodu, tutoriálu. Žiaci poslali buď zdieľaný projekt alebo hex súbor, to je zdrojový kód pre micro:bit(ten som potom prerobil na zdieľaný projekt).

Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov. Každému súťažiacemu sa ujde lízanka a tým najlepším i niečo viac. Po kliknutí na hypertextový odkaz sa vám otvorí nové okno, treba sa prepnúť na simulátor a môžete si zahrať hru alebo pozrieť, čo naprogramovali žiaci.

Najlepší piataci: 

Najlepší šiestaci:

Ďalší zoznam súťažiacich žiakov:

5.A Matúš Šolc: https://makecode.microbit.org/_U03EtubECMJj

5.A Alex Kozma: https://makecode.microbit.org/_afXdDw5cmTgK

5.A Natália Hudáková: https://makecode.microbit.org/_iJTAyw075e3J

5.A Sarah Jakubecová: https://makecode.microbit.org/_UpeWLA6Er1UR

5.A Jakub Kováč: https://makecode.microbit.org/_P53Vs09U2d4H

https://makecode.microbit.org/_CMdCfo9hACyY

https://makecode.microbit.org/_de9Lrta7aXq9

5.A Sofia Kéderová: https://makecode.microbit.org/_3V6LmoPWd6h9

5.B Martin Hátraš:  https://makecode.microbit.org/_EsgLfq6kbD6R

 https://makecode.microbit.org/_6wf6Ek4aaAiW

 https://makecode.microbit.org/_W6tHa6PMJFWr

5.B Sofia Kmecová: https://makecode.microbit.org/_Kj44wmHwqTk6

5.B Sophie Bodnárová: https://makecode.microbit.org/_CRLVYg2CE4YR

https://makecode.microbit.org/_EKP818b9i3ok

5.C Liliana Budaiová: https://makecode.microbit.org/_LjfT4K4LKXaC

5.C Daniel Palovič: https://makecode.microbit.org/_Di0DA09ydco7

5.C Simona Schmucerová https://makecode.microbit.org/_1YoMrP88kbX9

5.C Lukáš Kissi: https://makecode.microbit.org/_V9hVsfbT5Twp

6.A Lija Raceková: https://makecode.microbit.org/_J0TdK4MR3CMP

6.A Anna Demková: https://makecode.microbit.org/_a0H2yHfJXLwF

6.B Liliana Koscelníková: https://makecode.microbit.org/_DHh0aLbjEixw

6.C Kristína Strápková: https://makecode.microbit.org/_7Ve8bbW9q6Ve

7.A Róbert Sikora: https://makecode.microbit.org/_1Va38pf4gb6e

7.B Saskia Barnová: https://makecode.microbit.org/_gmcej516Hi3v

Počas niekoľkých týždňov nám prišli stovky zadaní od žiakov, teda každý si zaslúži pochvalu.

A na záver je hodné dodať, že žiaci si môžu zlepšovať aj kreatívne myslenie vytváraním nových výsledných produktov v prostredí MakeCode.

uč. Falis, uč. Petrušová

Comments are closed.