Online prednáška s americkým diplomatom

„To bolo super! Takúto prednášku by sme mohli mať aj každý týždeň.“ toto bola reakcia žiačky ôsmeho ročníka po prednáške s diplomatom Bradley Gardner. Vo štvrtok 18.2.2021 sa žiaci 7.-9. ročníkov zúčastnili online prednášky s diplomatom, ktorý pôsobí na Veľvyslanectve USA na Slovensku. Počas asi 20 minútovej prednášky priblížil B. Gardner žiakom, čo je náplňou práce diplomata, opísal svoje pôsobenie aj v iných krajinách, porozprával o svojej rodnej Californii, konkrétne o Silicon Valley a všetko to dopĺňal prezentáciou fotografií kvôli lepšiemu pochopeniu. Následne mu žiaci mohli položiť akékoľvek otázky, ktoré ich zaujímali.

Žiaci sa pýtali skutočne rôznorodé otázky, Bradley im ich všetky zodpovedal a hoci sme neboli časovo obmedzení, po deväťdesiatich minútach sme túto diskusiu museli ukončiť. Celá diskusia prebiehala v anglickom jazyku a táto aktivita pomohla pri rozvíjaní a upevňovaní komunikačných schopností našich žiakov, ktorí sa za svoje konverzačné schopnosti v anglickom jazyku nemusia vôbec hanbiť.

Tu je zopár žiackych reakcií na prednášku.

L: Prednáška bola zaujímavá… Dozvedel som sa veľa vecí a mal som možnosť sa spýtať na zaujímavé otázky. Aj keď sa ja cez net rozprávam každodenne s Američanmi a Angličanmi, tak plnohodnotná konverzácia je celkom vzácna. Pán diplomat bol zaujímavý človek, ktorý mal odpoveď na každú otázku. Všetko bral s nadhľadom, myslím si, že preto sa mi prednáška páčila viac ako len informácie a stručné otázky so stručnými odpoveďami.

A: Veľmi sa mi páčilo, ako dokázal jednu jednoduchú otázku rozvinúť a odpovedať na všetko okolo, ale aj upresniť odpoveď na otázku. Tiež bolo super, keď zapojil aj svoj rodinný život do prezentácie a ako jeho práca ovplyvňuje jeho rodinu. Celkovo sa mi to naozaj páčilo.

A: Páčila sa mi,  pretože sme sa dozvedeli nové informácie o Amerike, bolo zaujímavé počuť,  čo všetko musí diplomat robiť.

Veríme, že sa nám podarí podobnú prednášku spojenú s diskusiou ešte zopakovať, pretože žiaci majú nevyčerpateľnú studnicu otázok.

Spracovala: PaedDr. K. Kozmová

Comments are closed.