Dotazníkový prieskum pre rodičov žiakov 5.-9. ročníka

Vážení rodičia žiakov 5. až 9. ročníka,

v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania v Základnej škole, Pionierska 33, Čaňa v piatom až deviatom ročníku od 11.1.2021, Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu, ktorý nájdete na https://forms.gle/XKTsF2thwdVQnqa69. Dodržte, prosím, termín do 21.12.2020.

Zároveň pripomíname vianočné prázdniny s trvaním od 21.12.2020 do 8.1.2021. O podrobnostiach obnovenia vyučovania v pondelok – 11.1.2021 Vás budeme informovať prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, ako aj na školskej webovej stránke www.zscana.sk

Comments are closed.