Keď sa spojí kreativita a usilovnosť žiakov

A takto sme tvorili na hodine VV … inšpirovali sme sa krásami a farbami jesennej prírody … 7.A

p. uč. Sutórisová

Comments are closed.