Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze

Druhý októbrový týždeň sme  aj v tomto neštandardnom – „covidovom“ období venovali aktivitám 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Už dlhoročne je  jeho  cieľom  posilnenie záujmu žiakov o čítanie a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti.

Šikovné ruky  žiakov 2. – 8. ročníka vyrobili záložky do knihy pre priateľov z partnerskej školy vo Svidníku

Pri výrobe využili rôzne techniky, motívmi boli ilustrácie, obľúbení  a známi hrdinovia z prečítaných rozprávok, povestí, bájok, básní. Starší žiaci vyrobili  záložky s citátmi z obľúbených  kníh.

Veríme, že záložky  kamarátov z partnerskej školy potešia  a uľahčia im nájsť vždy tú správnu stranu rozčítaného príbehu.

Žiaci našej ZŠ sa tak stali poslami priateľstva na diaľku a šíriteľmi krásnej myšlienky.

Tešíme sa na  ďalší ročník tohto tvorivého podujatia.

V & V

Comments are closed.