Výsledky volieb členov Rady školy

Zoznam zvolených členov Rady školy:

Ing. Petrušová Iveta – zvolený za pedagogických zamestnancov
Mgr. Vasková Viera – zvolený za pedagogických zamestnancov
Dorová Viera – zvolený za nepedagogických zamestnancov
Ivanová Lenka – zvolený za rodičov žiakov
Mura Ladislav – zvolený za rodičov žiakov
Rišková Andrea – zvolený za rodičov žiakov
Szilágyi Vladimír – zvolený za rodičov žiakov

Comments are closed.