Psychologicko-sociálny výcvik dištančnou formou

 Psychologicko-sociálny výcvik dištančnou formou, Základná škola, Pionierska 33, Čaňa, Vypracovala Mgr. Antónia Morganová

Preventívny psychologicko-sociálny program a development prosociálneho prostredia dištančnou formou posilňuje vzájomné vzťahy zameraním sa na dôležitosť pozitívnej klímy v rodinách prostredníctvom aktivít na budovanie rodinných vzťahov.

Aktivita 1: Tvorba vlastnej webovej stránky

Každé dieťa si vezme papier. Úlohou je vytvoriť formou koláže vlastnú webovú stránku s použitím fixiek, starých novín a časopisov. Ak nemáte nevadí, detí môžu nakresliť a využiť svoju fantáziu na tvorbu stránky.

Deťom povedzte, že webová stránka by obsahovať nasledujúce informácie:

  • Stručne o mne
  • Čo ma baví
  • Čo robím vo voľnom čase
  • Čo mám rád
  • Čo nemám rád
  • Čo dobre viem

Na spracovanie tejto časti postačí hodina, ale ak robíte webového stánku formou koláže, môžete si určiť vlastný časový limit. Rodič si zatiaľ môžete pripraviť niečo, čo deti nevedia o ňom.  Potom sa všetci posadia do kruhu a pred seba položia svoj výtvor, ktorý postupne každé dieťa predstaví. Rodič sa môže opýtať doplňujúce otázky: 

  • Čo nové si sa dozvedel o bratovi, sestre, o rodičovi?
  • Zistil si či máš v rodine s niekým niečo spoločné, o čom si skôr nevedel?
  • Je niečo s čím by si vedel určitým spôsobom pomôcť svojím bratom,

              sestrám, rodičom alebo starým rodičom?

Viac nájdete aj na mojej FB stánke Psychológia a Life Koučink: https://www.facebook.com/psychologyandcouacoaching

Comments are closed.