OZNAM

Vážení rodičia, 

na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že vzhľadom na ďalšie prerušenie vyučovania od 30.3.2020do odvolania pokračuje vyučovanie našich žiakov dištančnou formou prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk.

Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov, deti a žiakov náročné. Chápeme, že musíte nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov. Toto obdobie však nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Zatiaľ sa nepredpokladá posun termínu ukončenia školského roka, ku klasifikácii a hodnoteniu žiakov bude vydané odporúčanie k uplatňovaniu MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach či pochybnostiach kontaktujte triednych učiteľov. Otázky, odkazy, pripomienky môžete posielať aj iným učiteľom priamo cez portál www.bezkriedy.sk v záložke „pošta“.

V prípade potreby môžete kontaktovať školskú psychologičku:  antonialpm@hotmail.com

či špeciálne pedagogičky: specialnypedagogcana@gmail.com.

Keďže v tomto náročnom období budete potrebovať viac komunikovať so školou online,   využite ponuky od mobilných operátorov, kde máte možnosť získať mobilné dáta zadarmo. Týka sa to sietí Orange a Telekom. O2 zvyšuje rýchlosť po prečerpaní dát. Viac sa dozviete na stránkach mobilných operátorov.

RTVS takisto reaguje na vzniknutú situáciu a od  18. marca od 9:15 na Dvojke vysiela reláciu Školský klub. Venovaná je žiakom 1. stupňa ZŠ a prierezovo zastrešuje viaceré predmety.

Od 30.marca RTVS rozširuje svoje vysielanie pre žiakov každý pracovný deň v čase od 9:00 – 11:00 hod.

Všetci pedagogickí zamestnanci našej školy sú pripravení učiť, pomáhať vo vzdelávaní Vašim deťom, ale bez Vašej spolupráce a pomoci sa v tomto období nezaobídeme. Hľadáme najrozumnejší spôsob komunikácie so žiakmi. Vaše deti sú technicky zdatné a v on-line prostredí sa cítia ako ryby vo vode. Učitelia ich budú presne viesť a smerovať on-line výučbou prostredníctvom zadávaných úloh a výučbových materiálov a poskytovať im aj vám spätnú väzbu. Od Vás, rodičov, potrebujeme aby ste svoje deti podporili vo vzdelávaní,  zabezpečili pravidelnosť v príprave, aby žiaci nestratili učebné návyky a aj v tejto náročnej situácii napredovali.

Máme aj žiakov, ktorí nemajú možnosť pripojiť sa na internet každý deň. Žiadame preto ich rodičov, aby nás kontaktovali a my im odporučíme aktivity, ktoré žiaci majú robiť.

Keďže sme aj my ako škola v situácii úplne novej, snažíme sa hľadať čo najlepší spôsob fungovania celku – učitelia, rodičia, žiaci. Pravidelne sledujeme, čo v zavedenej forme vzdelávania funguje a čo menej. Našu činnosť na základe týchto pozorovaní upravujeme a šijeme na mieru našim žiakom. O našich ďalších krokoch Vás budeme informovať prostredníctvom školskej webovej stránky.

Riaditeľstvo a kolektív učiteľov ZŠ Čaňa

Comments are closed.