Návšteva McDonald’s

Dňa 7. februára 2020 vybrané dievčatá z ôsmeho ročníka navštívili McDonald’s v Košiciach na Popradskej ulici. Ide o nedávno otvorenú reštauráciu, ktorá má všetky výhody reštaurácie novej generácie, v ktorej nechýbajú samoobslužné kiosky, obsluha priamo k stolu, asistencia manažéra starostlivosti o hosťa.

McDonald’s sme navštívili v rámci projektu ŠIOV – Ochutnávka povolaní. V úvode sa dievčatá zoznámili o fungovaní a práci v reštaurácii, zoznámili sa s históriou McDonald’s nielen vo svete ale aj na Slovensku, s podmienkami na prijatie zamestnancov ale aj  brigádnikov. Po tomto úvode sme absolvovali prehliadku celej reštaurácie. Prešli sme skladiskami, obrovskými chladiacimi boxami, skladiskom na odpad, oddychovou miestnosťou, kuchyňou ale i samotnými priestormi reštaurácie určenej pre zákazníkov.

Po prehliadke McDonald’s si dievčatá obliekli plášte a pustili sa do práce. Každá vyrobila priamo v prevádzke svoj prvý cheeseburger, natočila svoju prvú zmrzlinu. Po dobre odvedenej práci, ako odmenu, dievčatá zjedli svoje prvé McDonald’s vlastnoručne urobené jedlo.

Ochutnávka povolaní z gastronómie bola opäť ako všetky ostatné veľmi zaujímavá a podnetná. Už teraz sa tešíme na ďalšie ochutnávky.

spracovala: p.u. Szelesová

Comments are closed.