Návšteva Strednej odbornej školy železničnej a ŽSR

Dňa 17. januára 2020 vybraní chlapci z deviateho ročníka navštívili Strednú odbornú školu železničnú v Košiciach. Žiaci sa zoznámili s jednotlivými odbormi, ktoré je možné študovať na danej škole. Vyskúšali si zapojenie jednoduchých elektrických obvodov, zvukovú a signalizačnú techniku železníc, zoznámili sa s vývojom technológie na železniciach od analógových až po digitálne. Simultánne vypravili vlaky zo stanice Košice, zároveň si vyskúšali simultánnu jazdu vlakom smerom do Kysaku ako rušňovodič. Na konci chlapcom pani zástupkyňa odovzdala certifikáty o absolvovaní a zvládnutí modelových situácii na železnici.

Na záver prehliadky školy chlapci navštívili školské múzeum železníc, kde mali možnosť vidieť rôzne druhy svietidiel, návestidiel, modely vláčikov ale aj funkčné v minulosti používané zariadenia na železniciach.

Keďže na škole je možnosť študovať aj duálne odbory, prehliadka pokračovala priamo na železničnej stanici v Košiciach, ktorá so školou spolupracuje. Priamo v praxi videli prácu dispečera, traťového robotníka, výpravcu, signalistu, technického zamestnanca tratí a iné.

Strednú odbornú školu železničnú a ŽSR v Košiciach sme navštívili v rámci projektu zo ŠIOV – Ochutnávka povolaní. Projekt poukazuje na duálne vzdelávanie. Tieto návštevy umožňujú žiakom vidieť nielen školy, kde sa duálne odbory študujú, ale aj ich využitie v praxi v konkrétnych firmách.

Návšteva bola zaujímavá a podnetná, už teraz sa tešíme na ďalšie Ochutnávky povolaní.

zapísala: p.u. Szelesová

Comments are closed.