Súťaž o najkrajší adventný veniec

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.

Nastalo nám krásne adventné obdobie. Obdobie prípravy na Vianoce. Čas zamyslieť sa nad sebou a zmeniť sa vo svojom správaní. Byť lepším, láskavejším, ohľaduplnejším. Mať menej slov a viac skutkov, tých dobrých. Už tradične sme mali súťaž o najkrajší adventný veniec v týždni od 2.12. do 6.12.2019. Z ročníkov najaktívnejší boli prváci a druháci. Veľká vďaka patrí rodičom za ich pomoc. Venčeky boli prekrásne, urobené z rôznych netradičných materiálov. Vybrať ten najkrajší nebolo ľahké. Všetky boli nádherné.  

Žiaci svojimi hlasmi rozhodli takto:

1.stupeň

  1. miesto veniec č. 20   Radovan a Richard Sikora 4.C            96 b
  2. miesto veniec č. 13   Juraj Lacko 4.B                                       64 b
  3. miesto veniec č. 9   Lilien Marcinová                                     57 b

2.stupeň

  1. miesto veniec č. 10    Anna Demková   5.A                      93 b
  2. miesto veniec č. 7      Valentína Vyrostková 5.A             60 b              
  3. miesto veniec č. 1      Matyas Bača 5.C                              47 b

Prajeme Vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech sú vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiaria šťastím jasne ako Betlehémska hviezda. Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.

Fabriciová F., Fabriciová A.

Comments are closed.