Návšteva firmy SWEP Slovakia s.r.o.

Dňa 25. novembra vybraní chlapci z deviateho ročníka navštívili firmu SWEP Slovakia s.r.o. v Kechneci. Spoločnosť SWEP (Swedish product) je popredným svetovým dodávateľom spájkovaných doskových tepelných výmenníkov pre kúrenie, vetranie, klimatizáciu a priemyselné systémy. 

Firmu sme navštívili v rámci projektu zo ŠIOV – Ochutnávka povolaní. Projekt poukazuje na duálne vzdelávanie. Firma SWEP spolupracuje zo Strednou priemyselnou školou strojníckou v Košiciach.

Žiaci si mali možnosť pozrieť celý výrobný proces výmenníkov tepla, sami si mohli takýto výmenník poskladať. Zároveň sa dozvedeli aké benefity poskytuje firma pre svojich žiakov, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania a ako firma prispieva na ich kvalitné vzdelávanie a prípravu pre budúce povolanie v tejto firme.

Návšteva bola zaujímavá a podnetná, už teraz sa tešíme na ďalšie Ochutnávky povolaní.

zapísala: p.u. Szelesová

Comments are closed.