“30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“

Dňa 19. 11. 2019 si 18 žiakov 8. a 9. ročníka overilo svoje poznatky vo vedomostnej súťaži “30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“. Na základe dobových dokumentov a dokumentárneho filmu porovnali spôsob života v socializme a demokratickej spoločnosti, vyjadrili svoj postoj k výhodám a nevýhodám, ktoré priniesli zmeny v spoločnosti, zhodnotili zmeny na politickej mape Európy.

Umiestnenie:

8. ročník:

1. miesto 8. A
2. miesto 8. C
3. miesto –

9. ročník:

1. miesto   9. B
2. miesto   9. C
3. miesto   9. A

Jednotlivci: 

Najlepší žiak 8. ročníka:    Martin Jacko  8. A

Najlepší žiak 9. ročníka:    Damián Demko 9. C

Súťaž pripravili a zrealizovali: vyučujúci dejepisu

Comments are closed.