Dejepisná exkurzia do Kežmarku

Dňa 20.11.2019 si  žiaci 7. ročníka spestrili vyučovanie dejepisnou exkurziou do Kežmarku. Navštívili hrad, ktorý patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta Kežmarok a bránil ho pred prípadnými nepriateľmi.

     Postavenie hradu sa spája s menom rodiny Zápoľských – prvá písomná správa o hrade je z r. 1463. Roku1528 prevzala hrad do svojho majetku rodina Lasky. Beata Laska r. 1565 podnikla prvý známy výlet do Vysokých Tatier. Keďže tam šla bez svojho manžela, bola za túto trúfalosť 11 rokov väznená v jednej z hradných veží. Rôznymi transakciami  sa napokon hrad a nezákonne aj mesto Kežmarok dostalo r. 1579 do rúk rodiny Thököly. Rodina Thököly bola známym odporcom cisára, ktorý jej  všetok majetok skonfiškoval a z pôvodného zariadenia hradu sa nezachovalo nič.

Posledným vlastníkom hradu bol Ferdinand Rueber, od ktorého si mesto r. 1702 hrad zakúpilo. V r. 1962-1985 sa uskutočnila generálna oprava hradu a v súčasnosti slúži celý hradný areál (okrem pivníc) pre expozície miestneho múzea, ktoré dokumentujú vývoj mesta od jeho vzniku až po tridsiate roky 20. stor.

Plní dojmov a nových informácií o našej minulosti  sa žiaci šťastne vrátili domov.

Exkurziu pripravili a zrealizovali: vyučujúci dejepisu

Comments are closed.