Informatická súťaž iBobor 2019

Ako aj po iné roky aj tohto roku sa konal na našej škole i Bobor.  Informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie informačno –  komunikačných technológií, posmeliť ich  v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní  moderných technológií pri učení sa a vedieť algoritmicky myslieť.

V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. Pridali sa aj naši žiaci.

A kto bol úspešným riešiteľom?

Bobríci( 4. – 5. ročník)

Šturák Oliver Róbert – 88 bodov, 94. percentil

Zentko Martin – 84 bodov, 91. percentil

Kislík Alexej – 84 bodov, 91. percentil

Szilágyi Andrej – 80 bodov, 83. percentil

Tkáč Peter – 76 bodov, 78. percentil

Benjamíni (6. – 7. ročník)

Szilágyi Michal – 65,34 bodov, 96. percentil

Poľačko Michael – 57,35 bodov, 90. percentil

Mušinský Tobias – 57,35 bodov, 90. percentil

Petráš Samuel – 56,02 bodov, 88. percentil

Blaško Viliam – 56,02 bodov, 88. percentil

Kadeti (8. – 9. ročník)

Mušinský Sebastián – 56,02 bodov, 84. percentil

Lazor Marcel – 50,69 bodov, 75. percentil

Pačai Samuel – 50,69 bodov, 75. percentil

p. uč. Falis a p. uč. Petrušová

Comments are closed.