Exkurzia – Slovenské technické múzeum – Košice

Dňa 20. novembra 2019 sa žiaci ôsmeho ročníka spolu s pani učiteľkami A. Kozmášovou, M. Szelesovou a asistentkou N. Mrúzovou zúčastnili fyzikálno – technickej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu.

Ako prvú si žiaci prezreli výstavu „Cesta na Mesiac“.  Prostredníctvom vybraných fotografií, dobových predmetov,  historických dokumentov výstava predstavila kľúčové okamihy kozmonautiky, ktoré viedli ľudstvo zo Zeme až na Mesiac.

Druhou výstavou „1989 Sametová revoluce“ si žiaci pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie pomocou autentických fotografii 15 významných českých fotografov.

Ďalšia výstava priblížila žiakom vývoj informatiky na Slovensku od roku 1956 až po súčasnosť. Výstava bola hmatateľným dôkazom, že IT na Slovensku boli dávno pred rokom 1990. Bola  rozdelená na dve časti. Prvá mala charakter klasickej výstavy s tým, že exponáty sú zaradené do niekoľkých kategórií so zohľadnením historického vývoja. Druhá časť výstavy je venovaná „živým“ ukážkam z oblasti počítačových hier, práce analógového počítača a prezentácia niektorých výskumných činností a realizácií v oblasti IT. Žiaci tu mohli vidieť unikátny „dierny štítok“ pre riadenie vzoru látky na tkáčskom stroji na začiatku 19. storočia, ktorý sa označuje ako jeden z prvých najvýznamnejších vynálezov pre vznik číslicovej výpočtovej techniky.  Ide o prvé použitie digitálneho záznamu s dvojhodnotovým elementom (bitom).

Na záver žiaci navštívili priestory v podzemí múzea, ktoré predstavujú banské interiéry. Banícka expozícia bola projektovaná ako skutočné banské prostredie s doplňujúcim strojným vybavením.  Pozornosť pútali najmä rôzne banské svietidlá, interiér, ktorý svojou originalitou je dôverným napodobením banských podzemných pracovísk. V interiéri je znázornené dobývanie mangánovej rudy. V banskej expozícii sú vybudované rôzne druhy banskej výstuže, používané v miestach výskytu silných tlakov hornín. Žiaci sa prešli klasickou nízkou a úzkou banskou chodbou – štôlňou, zabezpečenou typickou drevenou dverajovou výstužou.

Tento deň bol pre žiakov bohatý na množstvo informácii a poznatkov, každý si z výstav vybral a odniesol cenné zážitky, vedomosti a dobrú náladu.

spracovala: M. Szelesová

Comments are closed.