List za listom – baví ma čítať

Druhý októbrový týždeň sme venovali aktivitám 10. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy,“ ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov o čítanie. 

Šikovné ruky žiakov 2. – 7. ročníka s nadšením vyrobili záložky do knihy pre priateľov z partnerskej školy v Banskej Bystrici, ktoré im uľahčia nájsť vždy tú správnu stranu rozčítaného príbehu. 

Žiaci našej ZŠ sa tak stali poslami priateľstva na diaľku a šíriteľmi krásnej myšlienky.

p. uč. Vaskováp. uč. Molnárová

Comments are closed.