Fyzikálna exkurzia Budimír

Dňa 18. októbra 2019 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili fyzikálnej exkurzie v Kaštieli v Budimíre spolu s p.u. Kozmášovou, p.u. Szelesovou a p.u. Víťazkovou. V budove kaštieľa, ktorý pochádza z druhej polovice 18. storočia, má v dnešnej dobe pobočku Slovenské technické múzeum. Je tu expozícia historických hodín. Keďže na hodinách fyziky preberajú fyzikálnu veličinu čas, mali žiaci možnosť vidieť mnohé zaujímavé hodiny, či už nástenné, kyvadlové, stolové, vreckové a iné, z ktorých mnohé ešte aj dnes merajú čas.. Zvláštnu pozornosť  žiaci venovali jedinečným obrazovým hodinám a dodnes plne funkčnému kostolnému stroju vežových hodín.

Okrem rôznych druhov hodín si žiaci prezreli aj ďalšie exponáty – rôzne pokladne z 19. a začiatku 20. storočia, velocipéd, šijacie stroje, minerály, zrkadlový fotoalbum.

Kaštieľ patril rodine Ujházyovcov, po druhej svetovej vojne v ňom sídlila miestna základná škola. Interiér je doplnený zariadením, ktoré  dotvára predstavu o bytovej kultúre prelomu 19. a 20. storočia s historickým nábytkom, obrazmi a bytovými doplnkami. V historickej sále sa zachoval strop s empírovou výzdobou.

Súčasťou kaštieľa je aj francúzsky park, v ktorom sme si užili jesenné lúče Slnka z babieho leta. Výstava žiakov zaujala a  pomohla spoznať a vidieť mnohé ďalšie meradlá času.

Spracovala: p.u. Szelesová

Comments are closed.