Biologická exkurzia na farmu Východná

Dna 18.októbra 2019 sa žiaci 6. a 7.ročníka zúčastnili biologickej exkurzie na farmu Východná. Biofarma Východná sa nachádza v obci Východná pri Liptovskom Mikuláši. Zameriavajú sa na biochov hovädzieho dobytka a oviec za účelom produkcie mlieka.

Žiaci mali možnosť na vlastné oči vidieť ako sa kravičky chovajú, kŕmia, aká je celková starostlivosť o nich a o ich mláďatá. Mali možnosť sami zvieratá nakŕmiť a pohladkať teliatka. K exkurzii patril aj animačný program, ktorý ešte zážitok znásobil. Žiaci odchádzali nadšení a obohatení o nové poznatky.

Mgr. Sutórisová, PaedDr. Brenišin

Comments are closed.