Účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa

Pamätáte si ešte branné cvičenia?

Takto vyzerajú dnes

Branné cvičenia sa na školách zachovali do dnes. Zmenil sa ale ich názov a sú o niečo kreatívnejšie. Tieto účelové cvičenia sú určené na to, aby sa žiaci naučili riešiť rôzne krízové situácie. Na našej škole sa branné účelové cvičenie odohralo dňa 4. októbra 2019.

Vedieť sa správne rozhodnúť v krízovej situácii ako pri vyhlásení požiaru a vedieť správne zareagovať si žiaci precvičili aj v tento deň. Pre našich žiakov je veľmi dôležité, aby vedeli ako správne reagovať v prípade vyhlásenia poplachu. Teóriu,  čo robiť v prípade nebezpečenstva, deti poznajú. Teraz si to vyskúšali v praxi. Po vyhlásení poplachu sa všetci žiaci školy zhromaždili na dvore školy.

Nasledovne sa žiaci v rámci účelového cvičenia prestriedali na týchto rozličných stanovištiach: podávanie prvej pomoci, topografia, streľba zo vzduchovky a prekážkovú dráhu spojenú so streľbou na basketbalový kôš . Pre deti boli pripravené aktivity, kde si žiaci prakticky mohli vyskúšať rozličné krízové situácie.

Chlapcov zaujalo cvičenie topografie a ako sa orientovať na mape s pomocou kompasu. Dievčatám sa zase najviac páčilo ako strieľanie, tak aj podávanie prvej pomoci. Všetky aktivity, ktoré si žiaci vyskúšali v tento deň, mali svoju dôležitosť a veríme že budú viesť našich žiakov k tomu, aby sa vedeli správne zachovať v krízových situáciách.

 

Branné účelové cvičenie napomáha prostredníctvom týchto aktivít k sociálnej zodpovednosti a  podporujú bezpečný fyzický, ale aj psychický rozvoj detí.

Žiaci sa pomocou týchto aktivít učia zvládať krízové  a život ohrozujúce situácie, pretože prvá pomoc je primárna zručnosť a práve jej zvládnutie mnohokrát rozhoduje, či deti, v prípade potreby dokážu pomôcť druhým.

Mgr. Antónia P. Morganová

Comments are closed.