Naše úspechy v matematických a fyzikálnych súťažiach v šk. roku 2018/2019

Viac o úspechoch v matematickej olympiáde, pytagoriáde, fyzikálnej olympiáde a v IQ olympiáde nájdete: sem klikni 

p. uč. Kozmášová

Comments are closed.