Pyšná princezná

Dňa 22.5.2019 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili v rámci bloku multikultúrnej výchovy divadelného predstavenia v kine Mier. Herci neštátneho profesionálneho Divadla Portál z Prešova deťom vyrozprávali veselý príbeh s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha svojho kráľovského otca a odmieta pytačov z celého sveta. No len do chvíle, kým sa na zámku neobjaví múdry a vynaliezavý kráľ, ktorý si svojim odvážnym plánom získa srdce pyšnej princeznej…

p. uč. Bugir

Comments are closed.