„Zelené“ aktivity v apríli 2019

V dnešnej dobe je naša planéta podrobovaná často negatívnej ľudskej činnosti. Stav životného prostredia sa odrazí na zdraví každého z nás. Aj z tohto dôvodu sa na našej škole venujeme prevencii, osvete a výchove k zodpovednosti každého žiaka, každého občana. Tradične v apríli sme realizovali množstvo aktivít.

Deň vody:

  • návšteva ČOV v Čani
  • zapojenie sa do súťaže Vsl. vodární v KE
  • čistenie brehov okolitých vodných plôch
  • praktické činnosti (pokusy – koľko vody zbytočne unikne z kvapkajúceho kohútika, cena vody v školskom bazéne)
  • kvízy, filmy, didaktické hry, postery a pod.

Deň Zeme:

  • na hodine slovenčiny téma Poeticky o Zemi
  • upratovanie v exteriéri školy i blízkom okolí (okolo vodných plôch)
  • monitoring čiernych skládok
  • exkurzia v Košiciach (tematická výstava a aktivity pre verejnosť)
  • projekcie o stave Zeme, projektové vyučovanie, maľovanie na asfalt, zábavné aktivity atď.

Spracovala: Mgr. A. Jesenská, koordinátorka environmentálnej výchovy, 26.4.2019

Comments are closed.