IQ olympiáda

V dňoch od 8. 4. do 12.4. 2019 sa žiaci našej školy opäť zapojili do školského kola riešenia IQ olympiády. Žiaci riešili úlohy na počítačoch na hodinách informatiky. Stačilo sa len zaregistrovať(bolo to zdarma, ale od rodiča (zákonného zástupcu) sa vyžadovalo kliknúť na link na potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov) a v súťažný týždeň vyriešiť 25 úloh do 30 minút. Logické úlohy boli náročné. A ako to u nás dopadlo? 

  1. miesto Martin Jesenský – IX.C – celkové poradie(SR) – 78. – 84., kvantil celkom(SR) 98.95
  2. miesto Oliver Rohun – VIII.A – celkové poradie(SR) – 221. – 238., kvantil celkom(SR) 97.01
  3. miesto Samuel Baláž -IX.C – celkové poradie(SR) – 239. – 269., kvantil celkom(SR) 96.69

Títo traja žiaci postúpili do regionálneho kola, ktoré sa bude konať v Košiciach dňa 7.5.2019, kde im budeme držať palce!

I ďalší žiaci si viedli výborne! Na 4. mieste v školskom kole skončil Patrik Vattai zo VII.A – kvantil celkom(SR) – 89.62, na 5. mieste asi najväčšie prekvapenie a to Erika Kozmová zo VI.B – kvantil celkom(SR) – 87.10! Atď…

Keď sa vezme, že z nášho regiónu postúpilo 80 žiakov ďalej a z našej školy rovno traja, tak to možno považovať za skvelý úspech!

Celkový počet riešiteľov školského kola bol 11309.

Falis, Petrušová

Comments are closed.