Prednáška „Základy poskytovania prvej pomoci“

Dňa 10.4.2019 sa žiaci tretieho  ročníka zúčastnili prednášky Základy poskytovania prvej pomoci, ktorú organizovala spoločnosť FALCK Academy s.r.o. V priebehu prednášky sa zábavnou formou prostredníctvom profesionálneho záchranára  a hlavného trénera spoločnosti Miroslava Nagya  žiaci dozvedeli množstvo teoretických vedomostí  o príčinách vzniku život ohrozujúcich stavov a nehodách. Prakticky si osvojili všeobecné zásady prvej pomoci, zhodnotenie stavu postihnutého, vyslobodzovanie, premiestňovanie, aktiváciu záchranného systému a  poskytnutie prvej pomoci.

Ďakujeme.

p. uč. Bugir

Comments are closed.