Svetový deň vody

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“  Leonardo da Vinci    

Voda je vzácna  kvapalina,  nenahraditeľná pre všetky formy života. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

V rámci Svetového dňa vody sa na našej škole konali rôzne aktivity. Žiaci štvrtých ročníkov vykročili do terénu a pomohli pri čistení  úseku mŕtveho ramena rieky Hornád. Na mieste zrealizovali aj pokus. Zakopali do pančuchy ohryzok od jablka, plechovku, kosť, plastový pohár od jogurtu. O päť rokov, keď budú deviataci,  sa presvedčia ako sa odpad rozloží  v zemi. Počasie im prialo a umocňovalo ich nadšenie.

Jánošíková, Tomková

Comments are closed.