Vynášanie Moreny

Vynášanie Moreny „Morena, Morena! Kde si prebývala?“ „Už si svoju vládu nad nami stratila, dolu vodou pôjdeš, a zimu odnesieš! “ Možno aj takýmito pokrikmi vyprevádzali naši predkovia Morenu, symbol zimy a smrti, zo svojho chotára, zo svojej dediny. Tento prastarý jarný zvyk oprášili aj žiaci 4.C triedy. Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy navrhli a ušili šaty pre Morenu.

Zdramatizovali ľudové pásmo a symbolickým vynesením Moreny zahnali zimu do nenávratna.

p. uč. Tomková

Comments are closed.