VÝBEROVÉ KONANIE

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hlavná 165, Valaliky s predpokladaným nástupom od  27. júla 2019. Viac info: vyhlásenie , žiadosť.

Comments are closed.