Vlastivedná exkurzia v Solivare Prešov

Dňa 2.4.2019 sa žiaci 4. ročníka sa zúčastnili vlastivednej exkurzie v Prešove. Solivar v Prešove, národná kultúrna pamiatka, patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17.storočia. Do súboru pamiatok patrí šachta Leopold, rezervoáre na soľanku (četerne), huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka. Zaujímavý a pútavý výklad priblížil žiakom dejiny ťažby a výroby soli v Solivare. Z Prešova odchádzali plní zážitkov z príjemne stráveného dopoludnia.

p. uč. Tomková

Comments are closed.