Čo ako darček pre učiteľov?

Aby si žiaci vyskúšali ich prácu…

Prečo by učiteľ zakaždým mal mať na všetko vopred pripravenú odpoveď? Aké by to bolo, ak by raz začal žiak s odpoveďou a nie s otázkou? Nie iba v kreatívnych odboroch, ale i v matematike, jazyku alebo etickej výchove? Proces nachádzania odpovede je rovnako dôležitý, ako odpoveď sama.  Hľadanie odpovedí či už v lexikónoch, knihách, na internete alebo v iných zdrojoch nás motivujú aby sme sa niečo nové naučili sami.

Preto si ku Dňu učiteľov tento rok žiaci našej školy nepripravili už len tvorivé odkazy na tabuli, ktoré si učitelia ešte pamätajú skôr zo svojich školských lavíc, ale ako darček pre učiteľov, si ku Dňu učiteľov vyskúšali na jeden celý týždeň prácu učiteľa. Postavili sa pred katedru a odučili hodinu ako anglického jazyka, biológie, telocviku, informatiky alebo aj chémie.

Žiaci si ku Dňu učiteľov sami museli pripraviť materiál súvisiaci s predmetom na vyučovaciu hodinu a odučiť ju. Touto cestou pochopili aká náročná je práca učiteľa, koľko námahy a úsilia treba na každú hodinu vynaložiť.

Dúfajme, že takto keď si žiaci sami vyskúšali prácu učiteľa ich to naučí si ju viac vážiť. A práve preto v mene všetkých žiakov ale aj rodičov sa chcem touto cestou poďakovať, poďakovať sa Vám učiteľom tejto školy, za všetko čo ste už naučili a za všetko, čo ešte len naučíte našich žiakov. Pretože práca učiteľa je často ocenená až v dospelosti, alebo po odchode zo základnej školy.

ĎAKUJEME!

Comments are closed.