VÝBEROVÉ KONANIE

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Jarmočná 96, Ždaňa s predpokladaným nástupom od  23. apríla 2019. Viac info: vyhlásenie , žiadosť.

Comments are closed.