Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň ZŠ

Dňa 13.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo 65. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Výsledky:

2. kategória (5. – 6. ročník) – poézia:

 1. miesto – neudelené
 2. miesto: E. Kozmová, 6.B, Sceranková, 6.C
 3. miesto: T. Lacko, 5.A, Bérešová, 6.B

2. kategória (5. – 6. ročník) – próza:

 1. miesto – neudelené
 2. miesto: A. Uchaľová, 6.B
 3. miesto: Š. Šimko, 5.B

3. kategória (7. – 9.ročník.) – poézia:

 1. miesto – neudelené
 2. miesto: M. Parkanská, 7.A
 3. miesto: P. Ujjobbagy, 7.A

3. kategória (7. – 9.ročník.) – próza:

 1. miesto: S. Šavelová, 7.B
 2. miesto: N.L.Skarzynska, 7.B

Súťaž pripravil uč. Brenišin a zrealizovali všetci vyučujúci SJL na 2. stupni.

Comments are closed.