OZNAM – riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 29. marca 2019 (piatok).
V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.
Vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať v pondelok – 1. apríla 2019.

Comments are closed.