Kvíz „Všeličo o knihách.“

Marec – mesiac knihy sme si na našej škole pripomenuli kvízom „Všeličo o knihách.“ Uskutočnil sa 5.3.2019 v popoludňajších hodinách a zúčastnili sa ho žiaci 5. a 6. ročníka.

Precvičili si svoju čitateľskú gramotnosť, vyriešili literárne rébusy, poskladali obrázok zo známej rozprávky. Všetci prítomní zažili spolu príjemné popoludnie.

Výsledky kvízu:

5. ročník:

  1. miesto 5.A
  2. miesto 5.C
  3. miesto 5.B

6. ročník:

  1. miesto 6.B
  2. miesto 6.C
  3. miesto 6.A

Kvíz pripravili a zrealizovali uč. Vasková a uč. Adamkovičová.

 

Comments are closed.