HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo, 1. stupeň

Dňa 28.1.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese  prózy.

Umiestnenie:

PRÓZA – I. kategória

  1. miesto – Vladko Vizner , 4.C
  2. miesto – Martin Zentko, 4.A
  3. miesto – Karolínka Lorincová, 2.A
  4. miesto – Laura Hudáková, 3.C

Dňa 30.1.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie.

Umiestnenie:

POÉZIA – I. kategória

  1. miesto – Valentína Výrostková, 4.A
  2. miesto – Tomáš Chládek, 3.C
  3. miesto – Branislav Mura, 2.B

Zúčastneným žiakom ďakujeme.

Do okresného kola postupujú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. miestach. Blahoželáme!

uč. Šeňová

Fotogaléria:

Comments are closed.