Ako to u nás vyzerá s odpadmi na škole?

Úlohou školy je vzdelávať a pripravovať deti a mládež nielen po odbornej stránke, ale aj pre každodenný život. K takýmto praktickým zručnostiam patrí aj kritické myslenie a uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie čo sa týka odpadu.

Ľudstvo v súčasnosti produkuje 1,3 miliardy ton komunálneho odpadu ročne. Vedci varujú, že do roku 2025 by sa tento objem mohol zdvojnásobiť, najmä z dôvodu rastu prosperity a urbanizácie v rozvojových krajinách.

Je dôležité poukázať na vážnosť situácie a v prvom rade naučiť deti prevencií, to znamená, ukázať spôsoby, ako dokážeme predchádzať vzniku veľkého množstva odpadu a následne vybudovanie návyku na triedenie odpadu tak, aby sa stalo prirodzenou súčasťou ich života.

Žiaci 6.B triedy sa streli po vyučovaní. Boli zbierať odpad okolo školy.  Našli medzi kríkmi a zeleňou mikroténové vrecká, servítky, obaly zo sladkostí, PET fľaše, papiere, kartón, zvyšky desiat, nápojové kartóny (napr. obaly od džúsov, mlieka a pod.), obaly zo zošitov.

Našou výzvou je, aby si žiaci našej školy uvedomili, ako oni sami znečisťujú svoje vlastné prostredie, v ktorom trávia tak veľa času a naučiť ich byť viac zodpovednými.  Práve preto si obzvlášť vážim ochotu žiakov 6.B triedy, a dúfam že nabudúce sa k nám pridajú viacerí.

Mgr. Antónia P. Morganová

Comments are closed.