OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 31. januára 2019 (štvrtok). V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.  

Vzhľadom na to, že v piatok 1.2.2019polročné prázdniny – vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať v pondelok – 4. februára 2019.

Comments are closed.