Ekologický projekt KIDS SCHOOL

web_school_DSCF6876Na našej škole sme v 5. ročníku v rámci školského vzdelávacieho programu zaviedli vyučovací predmet ekologická výchova. V tomto školskom roku sme počas 4 mesiacov realizovali spomínaný projekt. Žiaci sa dozvedeli o príčinách a dôsledkoch globálnych zmien klímy na Zemi, ktoré sú každý rok výraznejšie a tragickejšie a takisto o možnostiach ich riešenia. Deti svoje pozorovania, názory a nápady zaznamenávali do špeciálnych ekodenníčkov, ktoré spolu s ďalšími študijnými materiálmi dostali od firmy Panasonic. Odmenou im boli vkusné tričká so symbolom projektu – Mr. Greenom, pánom Zeleným.

Spracovala: Mgr. Agnesa Jesenská, učiteľka

Comments are closed.