Bratislava 2018

Dňa 28.11.2018 sa žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie v Bratislave. Prvou časťou exkurzie bola návšteva Národnej rady SR. Túto zaujímavá prehliadku NR SR nám sprostredkovala Mgr. Monika Gergeľová, predsedníčka MO SZPB v Čani. Priestor parlamentu je zdrojom mnohých zaujímavých historických faktov, žiaci sa stretli s predsedom parlamentu, videli známych poslancov, mohli sledovať dianie v NR SR. Táto návšteva sa im veľmi páčila.

 Exkurzia pokračovala v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu, kde si žiaci prezreli expozíciu „Zlatý vek Peterhofu.“

Výstava je prezentáciou dejín paláca Peterhof počas vlády ruských cárov v 18. storočí, predstavuje súbor predmetov patriacich ruským panovníkom od Petra I. po Katarínu II. Sú medzi nimi odevy, porcelán, obrazy a ďalšie predmety. Unikátom medzi vystavenými predmetmi je trón, ktorý bol okrem Ruska vystavený  iba v USA.

Peter I. Veľký  svojou politikou otvoril Rusko Európe. Jeho najväčším dielom bolo založenie nového hlavného mesta St. Petersburgu, ktoré sa stalo „oknom do Európy.“ V okolí novovzniknutého  hlavného mesta vyrástli nové paláce a jedným z nich bol aj Peterhof.
Na politiku Petra Veľkého nadviazala aj Katarína II. Veľká – symbolicky to potvrdzuje aj nápis na pomníku Petra I. v St. Petersburgu, ktorý venovala svojmu predchodcovi:

 „Petrovi I. Katarína II.“
Obdobie vlády týchto dvoch panovníkov pozdvihlo Rusko ako európsku veľmoc, ktorá zasahovala v neskorších obdobiach aj do osudov slovenských dejín.

Žiaci si s veľkým záujmom pozreli na Bratislavskom hrade aj  výstavu “ Martin Benka,“ priblížila im život a tvorbu významného slovenského maliara, grafika a ilustrátora, zakladateľa slovenskej výtvarnej moderny.

Žiaci odchádzali z Bratislavy plní zážitkov z príjemne stráveného dňa.

Dejepisnú exkurziu pripravili a zrealizovali vyučujúci dejepisu:

Mgr. Adamkovičová, Mgr. Szilágyi, Mgr. Vasková

Fotogaléria:

 

Comments are closed.