Prvé stretnutie Školského parlamentu

Dňa 28.11.2018 sa uskutočnilo v tomto školskom roku prvé stretnutie Školského parlamentu s riaditeľkou školy Mgr. Bruncovou a pani zástupkyňou Mgr. Rumanovou.   

Touto cestou mali žiaci možnosť sa naučiť verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, a zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

Ešte raz ďakujeme vedeniu školy za účasť na školskom parlamente, a tešíme sa na budúce stretnutie.

Mgr. Antónia P. Morganová

Comments are closed.