Informatická súťaž iBobor 2018

Ako je za posledné roky zvykom tak i tento šk. rok  v novembri  sa uskutočnila na našej škole informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili žiaci 5. – 9. ročníka. Oproti roku 2017, kedy sme mali 30 úspešných riešiteľov, tento rok sme mali až 37! Žiakov čakali otázky ľahké, stredne ťažké a ťažké.

 V kategórii Bobríci sme vybrali 15 šikovných piatakov a 8 z nich sa stali úspešnými riešiteľmi! A sú to:

 • Šimon Šimko – 96 bodov, 100. percentil!!!
 • Martin Mišenda – 80 bodov, 89. percentil
 • Gregor Petrovský – 80 bodov, 89. percentil
 • Martin Lacko -79 bodov, 87. percentil
 • Helena Tomková – 68 bodov, 78. percentil
 • Miriam Sonogová – 64 bodov, 74. percentil
 • Adam Hricišin – 60 bodov, 68. percentil
 • Monika Zlacka – 60 bodov, 68. percentil

V kategórii Benjamíni súťažilo 45 žiakov 6. – 7. ročníka našej ZŠ. I v tejto kategórii sme mali úspešných riešiteľov a to sedemnástich(minulý rok len troch)! A sú to:

 • Patrik Vattai – 76 bodov, 97. percentil
 • Marek Sepeši – 74,67 bodov, 96. percentil
 • Matej Haluška – 70,67 bodov, 92. percentil
 • Samuel Molnár – 69,34 bodov, 90. percentil
 • Sofia Šavelová – 64,01 bodov, 83. percentil
 • Stella Ruščáková – 64,01 bodov, 83. percentil
 • Sebastián Mušinský – 64,01 bodov, 83. percentil
 • Dominik Gajtko – 62,68 bodov, 80. percentil
 • Samuel Pačai – 62,68 bodov, 80. percentil
 • Martin Jacko – 62,68 bodov, 80. percentil
 • Michal Papcun – 61,34 bodov, 76. percentil
 • Martin Jalč – 58,68 bodov, 74. percentil
 • Marek Varga – 56,34 bodov, 69. percentil
 • Samuel Petráš – 56,02 bodov, 69. percentil
 • Erika Kozmová – 55,34 bodov, 66. percentil
 • Nikola Dudriková – 53,35 bodov, 64. percentil
 • Marcel Lazor – 53,35 bodov, 64. percentil

V kategórii Kadeti súťažilo 30 žiakov 8. – 9. ročníka našej ZŠ. Tu sme mali 12 úspešných riešiteľov! A sú to:

 • Martin Jesenský – 74,67 bodov, 96. percentil
 • Marcel Hric – 73,34 bodov, 95. percentil
 • Samuel Baláž – 73,34 bodov, 95. percentil
 • Sára Mitrová – 66,68 bodov, 85. percentil
 • Soňa Palenčárová – 66,68 bodov, 85. percentil
 • Nela Kmecová – 66,68 bodov, 85. percentil
 • Diana Hricišinová – 61,35 bodov, 75. percentil
 • Filip Mudri – 60,02 bodov, 72. percentil
 • Mikuláš Dudrik – 57,35 bodov, 67. percentil
 • Viktória Bittóová – 56,02 bodov, 64. percentil
 • Patrik Mitro – 51,02 bodov, 53. percentil
 • Tímea Husárová – 50,69 bodov, 53. percentil

Úspešným riešiteľom informatickej súťaže IBOBOR gratulujeme! Samozrejme každý z nich dostane diplom i nejakú tú sladkosť.

Naši najlepší riešitelia informatickej súťaže iBobor 2018

Spomedzi 18 460 súťažiacich (BOBRÍCI) skončil Šimon Šimko na 1. mieste!!! resp. 1. – 543. mieste, lebo 543 žiakov malo plný počet bodov. 

Spomedzi 18 329 súťažiacich (BENJAMÍNI) skončil Patrik Vattai na 519. – 681. mieste! O to mohla byť väčšia radosť jeho i naša, keby v jednej z ľahších úloh odpovedal správne.

Spomedzi 16 209 súťažiacich (KADETI) skončil Martin Jesenský na 648. – 767mieste! Aj tu po zhliadnutí jeho výsledkov možno konštatovať, že nebyť nesprávnej odpovede v ľahšej otázke, mohla byť naša i jeho radosť väčšia.

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž, ktorá sa konala na počítačoch, mala iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

 Zodpovední za súťaž: Ing. Ján Falis, Ing. Iveta Petrušová

Comments are closed.