Kvíz „Čo vieš o Československu?“

Dňa 23. 10. 2018 si žiaci 8. a 9. ročníka pripomenuli 100. výročie vzniku Československa kvízom „Čo vieš o Československu?“ 3-členné družstvá žiakov z jednotlivých tried si v teoretickej časti overili svoje vedomosti z historických udalostí smerujúcich k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, charakterizovali významné osobnosti,  porovnali najdôležitejšie listiny a dokumenty. V praktickej časti bolo ich úlohou poskladať  z maličkých dielikov veľký štátny znak a vlajku  Československej republiky.

Umiestnenie:

 8. ročník:

  1. miesto 8. A
  2. miesto 8. B
  3. miesto 8. C

9. ročník:

  1. miesto 9.C
  2. miesto 9.A

Historický kvíz pripravili a zrealizovali vyučujúci dejepisu: uč. Szilágyiuč. Vasková

Comments are closed.