Ocenenia žiakov pre šk. rok 2017/2018

Pochvaly riaditeľkou školy:

Žofia Šimková – 1.C, Vladimír Vizner – 3.C, Matej Haluška – 6.B, Samuel Baláž – 8.C, Timea Mésarošová – 9.A, Ema Juhászová – 9.B, Martina Maliková – 9.B, Natália Tomková – 9.A

Ocenenia starostom obce :

Tomáš Lacko – 4.B, Monika Zlacka – 4.B, Marek Sepeši – 5.B, Dominik Gajtko – 6.A, Sebastián Mušinský – 6.B, Oliver Rohun – 7.A, Kristián Hanušovský – 7.A, Marcel Hric – 8.C, Martin Jesenský – 8.C, Tomáš Zenstko – 9.A

uč. FALIS

Comments are closed.