Klavírna trieda ZUŠ Valaliky na elokovanom pracovisku v ZŠ Čaňa šk. rok 2017/2018

Klavírna trieda p. uč. Soni Zavadskej, DiS. art., v Čani funguje 37 rokov. Okrem hry na klavíri vyučujúca spestruje hodiny hrou na keyboarde, organe, alebo štvorručnou a komornou hrou. Tí najšikovnejší – najtalentovanejší sa zúčastňujú rôznych súťaží. Sú to samozrejme zo strany vyučujúcej hodiny mimo rámec úväzku, keďže v dnešnej dobe je v klavírnej hre  veľká konkurencia a vysoká úroveň ( napr. žiaci 5. ročníkov ZUŠ hrajú skladby na úrovni 1. ročníka Konzervatória ).

 Všetci žiaci  z triedy sú zapojení do rôznych kultúrnych podujatí a koncertov striedavo, podľa schopností, zručností a prispôsobení výberom skladieb k danej akcii, či vystúpeniu.

15. 2. 2018   Školská klavírna súťaž Slanec            

   

Ema Ivanová 1.r/2.č Zlaté pásmo
Nikola Dudríková 1.r/2.č Bronzové pásmo
Nela Kmecová 2.r/2.č Strieborné pásmo
Anka Jacková 3.r/2.č Zlaté pásmo
Kristína Rišková 3.r/2.č Strieborné pásmo

20. 2. 2018  Školská klavírna súťaž  Valaliky                   

Alexandra Korineková 3.r/1.č Strieborné pásmo
Klaudia Kmecová 4.r/1.č Strieborné pásmo
Valentína Vyrostková 2.r/1.č Zlaté pásmo
Zuzana Kacvinská 2.r/1.č Bronzové pásmo
Simon Szilágyi 1.r/1.č Otvorenie súťaže

Rozsahom  a počtom žiakov je to okresná súťaž, keďže sa koná výber z desiatich elokovaných pracovísk.

3.3. 2018 Nadregionálna súťaž Michalovce  s medzinárodnou účasťou   

Ema Ivanová 1.r/2.č Bronzové pásmo
Nela Kmecová 2.r/2.č Strieborné pásmo
Anka Jacková 3.r/2.č Bronzové pásmo
Valentína Vyrostková 2.r/1.č Zlaté pásmo
Alexandra Korineková 3.r/1.č Bronzové pásmo

22. 3. 2018 Nadregionálna súťaž Rožňava

Ema Ivanová 1.r/2.č Zlaté pásmo
Nela Kmecová 2.r/2.č Zlaté pásmo
Anka Jacková 3.r/2.č Zlaté pásmo
Valentína Vyrostková 2.r/1.č Strieborné pásmo
Alexandra Korineková 3.r/1.č Strieborné pásmo
Simon Szilágyi 1.r/1.č Strieborné pásmo

27.3. 2018 Nadregionálna súťaž Snina

Ema Ivanová 1.r/2.č Strieborné pásmo
Nela Kmecová 2.r/2.č Bronzové pásmo
Valentína Vyrostková 2.r/1.č Zlaté pásmo
Alexandra Korineková 3.r/1.č Zlaté pásmo
Simon Szilágyi 1.r/1.č Zlaté pásmo

10.4. 2018 Nadregionálna súťaž Spišská Nová Ves       

      

Ema Ivanová 1.r/2.č Bronzové pásmo
Valentína Vyrostková 2.r/1.č Strieborné pásmo
Alexandra Korineková 3.r/1.č Bronzové pásmo
Anka Jacková 3.r/2.č Strieborné pásmo

26.4. 2018 Celoslovenská súťaž Ružomberok

Nela Kmecová 2.r/2.č Strieborné pásmo
Valentína Vyrostková 2.r/1.č Bronzové pásmo
Alexandra Korineková 3.r/1.č Strieborné pásmo
Simon Szilágyi 1.r/1.č Strieborné pásmo

 

Comments are closed.