Europaws definite Bill of Animal Rights

 🐾 Naši žiaci spolu so zahraničnými študentmi zo Španielska, Talianska a Turecka vypracovali návrh práv na ochranu zvierat 🐾

Fotogaléria:

 

Comments are closed.