Monthly Archives: september 2021

INF-plagát

Odkaz: sem klikni

ŠKD

Bol aktualizovaný popis školského klubu(vnútorný poriadok ŠKD, základné údaje o ŠKD, plán práce ŠKD pre šk. rok 2021/2022 atď. ) : sem klikni .

Spomienky na leto

Leto je za nami a škola nás opäť zavolala.  Mnohí ešte  majú v pamäti príjemné spomienky na prázdniny, preto v rámci opakovania  slovnej zásoby  na hodinách anglického jazyka  siedmaci napísali báseň o letných prázdninách. Pre väčšinu to bola úplne nová skúsenosť, mnohí si s ňou poradili  veľmi dobre.  

Veď posúďte sami !

p. uč. Jacková

Zoznam záujmových útvarov

nájdete na tomto odkaze: sem klikni

Výchovný poradca

Činnosť výchovnej poradkyne, termíny testovaní ( piatacké, deviatacké), termíny prijímacích pohovorov na stredné školy, zoznamy rôznych stredných škôl, nájdete na tomto odkaze: sem klikni

Informácia k dotácii na stravovanie

Viac sa dozviete tu: sem klikni

Čestné vyhlásenie: sem klikni