Monthly Archives: august 2021

OZNAM – samostesty

Vážení rodičia,

na základe informácií z Okresného úradu Košice, odboru školstva, ktorý je poverený distribúciou antigénových samostestov na školy vo svojej pôsobnosti, Vám oznamujeme, že v súvislosti s technickými obmedzeniami sa termín preberania antigénových samotestov školami presúva na neskorší, zatiaľ bližšie neurčený.
Z toho dôvodu sa presúva aj termín prevzatia samotestov zákonnými zástupcami na našej škole /pôvodne určený od 2.9.2021/. O novom termíne Vás budeme informovať.

Riaditeľstvo ZŠ
 

OZNAM

Príloha č.1: sem klikni

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa pre školský rok 2021/2022

  • Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu sa riadi školským semaforom, zverejnený na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
  • Vstup cudzím osobám do budovy školy je možný len po predložení písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Žiaka prvého ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
  • Pri vstupe do budovy školy si všetci vydezinfikujú ruky. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.

 2.9.2021 – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Pokračuj v čítaní

Samotesty

Vážení rodičia,

v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov MŠVVaŠ SR odporúča žiakom testovanie na Covid-19  domácimi antigénovými samotestami.

Zisťovanie záujmu sa bude realizovať za každého žiaka zvlášť na https://moja.skolanawebe.sk/skola/cana cez rodičovské konto alebo nahlásením cez http://www.bezkriedy.sk  triednej učiteľke, prípadne telefonicky, SMS správou triednej učiteľke najneskôr do 26.8.2021 do 8:00 hod. Prihlásenie po tomto termíne nebude akceptované. Pokračuj v čítaní

IT Fitness test 2021

Aj tento školský rok 2020/2021 si mali žiaci druhého stupňa možnosť  otestovať svoje základné IT znalostí a zručností v najväčšom IT teste národa IT FITNESS TEST 2021.

Celý test pozostával z 20 otázok v 5 oblastiach: Pokračuj v čítaní

English STAR

I v tomto šk. roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English STAR. Testovanie prebehlo dňa 17. júna 2021 počas jednej vyučovacej hodiny formou písomných testov a zapojilo sa do neho 23 žiakov 5. – 8. ročníka. Pokračuj v čítaní