Monthly Archives: jún 2021

Organizácia posledných troch dní v šk. roku 2020/2021

28.6. 2021– odovzdávanie učebníc – za stratené a poškodené knihy treba zaplatiť finančnú náhradu podľa cenníka učebníc /sumu sa dozviete od triednych učiteľov/

29.6.2021 – preberanie učebníc pre nasledujúci školský rok

Obedy (pondelok a utorok) – na obedy odchádzajú žiaci postupne podľa ročníkov s triednymi učiteľmi podľa tohto rozpisu:

 • 0. a 1. ročník – o 11.30
 • 2. ročník – o 11.45
 • 3. ročník – o 12.00
 • 4. ročník – o 12.15
 • 5. a 6. ročník – o 12.30
 • 7. , 8. a 9. roč. – o 12.45

30.6.2021 (streda)

Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021 – uskutoční sa v kmeňových triedach. Príchod žiakov je o 8.00 hod., o 8.30 hod. bude príhovor riaditeľky školy a zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2020/2021 prostredníctvom školského rozhlasu a následné odovzdávanie odmien v triedach. Plánované ukončenie – 9.30 hod..

Školská jedáleň a ŠKD v stredu nebudú v prevádzke.

Riaditeľstvo ZŠ

Oznam o organizácii vyučovania od 22.6.2021 do 25.6.2021

Z dôvodu vysokých teplôt bude skrátená 5. a 6. vyučovacia hodina: 4. vyučovacia hodina končí 11.30 hod, 5. vyučovacia hodina: 11.40 – 12.10 hod. 6. vyučovacia hodina: 12.15 – 12.45 hod.

Riaditeľstvo ZŠ

Výsledky z okresného kola Pytagoriády

Okresné kolo Pytagoriády prebehlo 13. a 14.4. 2021 online. Celkovo sa ho zúčastnilo z našej školy 23 žiakov v kategóriách P3 až P7.

Úspešnými riešiteľmi boli:
V kategórii P3 Dominika Bodová – získala 1.miesto
V kategórii P4: Sarah Romana Šturáková, Branislav Mura, Tobias Schubert
V kategórii P5: Šimon Palenčár, Laura Hudáková Pokračuj v čítaní

Okresné kolo Matematickej olympiády

Dňa 31. 3. 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády, kategória Z6. Všetci naši zúčastnení žiaci boli úspešní.
Sú to:

 • Alexej Kislík 6.A,
 • Daniel Pirich 6.A,
 • Andrej Szilágyi 6.A, 
 • Oliver Róbert Šturák – 6.A,
 • Peter Tkáč – 6.A.

Blahoželáme!

Príloha: výsledková listina: sem klikni

Celoslovenské súťaže ZUŠ Valaliky – naši žiaci

Vladimír Vizner – 6.C – gitara – Smižany – ZLATO (p. uč. Bc. Gabriel Gordan Dis. art.)

Žofia Šimková – 4.C – spev – Zvolen – ZLATO (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Valentína Vyrostková – 6.A – klavír – Sladkovičovo – STRIEBRO (p. uč. Zavadská Dis. art.)

Matias Matis – 5.B – spev – Zvolen – STRIEBRO (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Marko Kotulič – 5.A – spev – Zvolen – BRONZ (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Blahoželáme!