Daily Archives: 5. apríla 2021

Veľkonočná informatická súťaž v programovaní + hlasovanie

Počas dišt. vzdelávania sa žiaci oboznámili v prostredí MakeCodu  s nástrojmi, pomocou ktorých si vedia spraviť svoju menovkustlačením tlačidiel sa zobrazí daná informácia, využili akcelerometerpo naklonení micro:bitu Pokračuj v čítaní